Kategoriat
Perheprojektit Yksilöprojektit

Avioliittoprojektit

Tykätään ja on kivaa yhdessä, miksei mentäisi naimisiin. Niin solmitaan avioliitto, jonka perusidea on kestää siihen asti, kunnes kuolema viimein erottaa. Kuitenkin on paljon avioeroja ja monet aviopuolisot elävät muodollisesti yhdessä, mutta käytännössä kuitenkin kumpikin elää täysin omaa elämäänsä. On uskonnollisia ja sosiaalisia paineita olla eroamatta. Miksi rakastumisen, joskus jopa hyvin lyhyenkin, tulisi päättyä ikuiseen […]

Kategoriat
Projektifilosofia

Projektipäällikkö sydänjohtajana – tulkintoja

Maaelementti Resurssien hallinta Optimoi ja välttää resurssien tuhlausta Perustus Varmistaa, että projektin pohja pitää Kokonaisuuden aistiminen Tunnistaa kaikki ulottuvuudet Arkkitehti/rakentaja Huolehtii, että projektin ”design” on kunnossa Valvonta/hallinto Ylläpitää valvontaa, joka minimoi byrokratian Hallinnon hoitaja Puuttuu asioihin mahdollisimman vähän Resurssit Hankkii oikeita resursseja oikeaan aikaan Todellisuus Pitää jalat maassa ja on realisti Vesielementti Palvelu/tuotanto Varmistaa, että […]

Kategoriat
Projektifilosofia

Porukkalähtöinen projekti

Toisaalla mainittu luova vapaaprojekti on esimerkki projektista, joka lähtee liikkeelle ihmisistä. Luovimmillaan tällainen projekti käynnistyy ilman kysymyksenasettelua. Toinen vaihtoehto on, että lähtökohtana on jokin aloite tai ehdotus teemaksi.  Porukkalähtöinen projekti tarkastelee ensimmäiseksi, millaisia ihmisiä aloitteeseen liittyy tai millaiset ihmiset haluavat yhdessä ryhtyä toimimaan aloitteen nimeämiseksi ja muotoilemiseksi. Aluksi tunnistetaan, ketkä porukan jäsenistä ovat varsinaisia idean kantajia tai […]

Kategoriat
Projektifilosofia

Luovat vapaaprojektit organisaation integraatiovaiheessa

Integraatiovaihe toimintaympäristönä Organisaation kehityskaaren kolmannessa eli integraatiovaiheessa organisaatiota tarkastellaan kokonaisena organismina, osat toimivat yhteisenä isona kokonaisuutena, joka yhdistää pienuuden ja suuruuden etuja. Siinä on vahva vastavuoroisuuden ja sosiaalisen vastuun sekä yhteistyön periaate. Vapaus ja vastuu ovat aina yhdessä, jokaiseen vastuuseen liittyy melko suuri vapausaste asian toteutuksesta. Organisaatio ei ole vertikaalinen: pyrkimys on horisontaaliseen yhteistyöorganisaatioon.  Päätöksenteossa […]

Kategoriat
Projektiprosessi

Intuitiivinen projektin käänteisprosessi

Perinteinen muutosprosessi Projektimuoto on erityisen tehokas muutoksentekoprosessi. Vanhan ja uuden toimintatilan välinen murroskohta viedään läpi projektilla tai laajemmassa muutostilanteessa useiden projektien muodostamalla ohjelmalla. Jos muutosta kuvataan mahdollisimman yksinkertaisesti, se aloitetaan tilanneanalyysillä taustaselvittelyineen. Analyysin tulokset pelkistetään johtopäätöksiksi, joiden perustella tehdään toimenpidesuunnitelma.  Ihmismieli on jo antiikin Kreikassa jäsennetty kolmitasoiseksi: ajatus, tunne ja tahto. Projektiajattelussa nämä tasot ovat […]

Kategoriat
Projektiprosessi

Projektin majakat ja osallistujien elämänkaari

Projektin alkuvaiheessa se voidaan saada tehokkaasti näppeihin soveltamalla ns. majakkamallia. Mallissa on kolme visiointiin liittyvää majakkaa ja kolme toimintaan liittyvää majakkaa. Lisäksi on seitsemäntenä erityinen toimijoihin/ihmisiin liittyvä majakka. Visiointimajakat Visiointimajakat abstraktisuusjärjestyksessä ovat projektin tarkoitus, politiikat /strategiat ja tavoitteet. Projektin tarkoitus ilmaisee, miksi projekti on olemassa ja mihin tarpeeseen sillä aiotaan vastata. Tarkoitus voidaan kuvata myös toiminta-ajatuksen tai mission muodossa. Projektista […]

Kategoriat
Projektifilosofia

PROJEKTIAJATTELU ORGANISAATION ERI KEHITYSVAIHEISSA

Hollantilainen professori Lievegoed erottaa käsitteet kehitys ja kasvu toisistaan. Kehitykseen liittyy portaittaisuus kriisikohtineen ja tasanteineen. Kriisikohdissa tapahtuu olennainen laadullinen muutos. Kasvussa muutos on jatkuvampaa ja enemmän määrällistä kuin laadullista. Lievegoed on realisoinut kehitysnäkemyksensä mm. organisaatioiden kehitysteoriaksi. Organisaatioiden kehitysteoria perustuu kolmeen vaiheeseen. Vaiheiden välissä on murroskohta tai kriisi, jolloin siirrytään uudelle tasolle ja tapahtuu laadullinen ja rakenteellinen muutos. Näitä kolmea […]

Kategoriat
Projektiprosessi Uncategorized

Projektipäällikkö johtajana

Antiikin viisaudet ovat saaneet uusia tulkintoja Antiikin Kreikassa oli paljon viisaita miehiä. Eräs heistä oli Hippokrates, jonka nimiin aikamme lääkärit vannovat vieläkin. Hänen keskeinen viitekehyksensä oli näkemys neljästä elementistä, joita aikanaan kutsuttiin alkuaineiksi. Hän esitti ehkä vanhimman tunnetun piirreteorian, käyttääksemme nykyajan psykologian käyttämää termiä. Hän määritteli niiden avulla neljä temperamenttia. Nuo neljä elementtiä, maa, vesi, ilma […]

Kategoriat
Hallituksen projektiohjelma 2023 Valtiotason projektit

4 Hyvinvointi ja työ

Motiivit Tehtävät Tavoitteet Ohjelma Työhyvinvointi ja työ sisältää alla olevassa kuvassa esitetyt projektit. 4.1 Työmarkkinauudistus Tehtävät Tuotokset Tulokset Työmarkkinauudistusprojekti sisältää alla olevassa kuvassa esitetyt osaprojektit 4.1.1 Neuvottelujärjestelmä ja työrauha Tehtävät Tuotokset Tulokset 4.1.2 Paikallinen sopiminen Tehtävät Tavoitteet 4.1.3 Työllistämisen esteet Tehtävät 4.2 Työhyvinvointi Työhyvinvointiprojekti sisältää alla olevassa kuvassa esitetyt osaprojektit Tehtävät Tulokset 4.2.1 Työvoimapalvelut Tehtävät […]

Kategoriat
Hallituksen projektiohjelma 2023 Valtiotason projektit

3 Aluepolitiikat

Aluepolitiikat-osaohjelman sisällön rakenne on kuvattu alla olevassa kuvassa 3.1 Kunnat ja kaupungit 3.1.1 Kuntapolitiikka Motiivit Kunnat ovat murroksessa. Monet tekijät edellyttävät kuntien uudistamista ja uudistumista kuten: Tehtävät 3.1.2 Kuntien rahoituspohjan uudistus Tehtävät 3.1.3 Kaupunkipolitiikka Tehtävät 3.2 Valtion aluehallinto Tehtävät Tulos Uusi valtiovarainministeriön ohjaama monialainen virasto hoitamaan lupa-, ohjaus- ja valvontatehtäviä. Siihen yhdistettynä Valvira, Aluehallintovirastot sekä […]

Kategoriat
Hallituksen projektiohjelma 2023 Projektimaa Suomi Valtiotason projektit

2 Hyvinvointiyhteiskunta

Motiivi Hallitusohjelmassa on hyvinvointiyhteiskunnan nykytilaa kuvattu mm. seuraavilla väitteillä: Tehtävät Hallitusohjelman mukaan hallitus toteuttaa, uudistaa, varmistaa, purkaa, parantaa, edistää, kehittää, tukee, mahdollistaa tai vähentää jotakin. Itse asiassa hallitus pääsääntöisesti toteuttaa, uudistaa ja kehittää säännöksiä ja ohjeistuksia, jotka sovellettuina muuttavat nykykäytäntöä ja siten mahdollistavat hallitusohjelmassa mainittujen tavoitteiden saavuttamisen. Tulokset Hallitusohjelmassa on esitetty joukko tavoitteita hyvinvointiyhteiskunnan osalta. […]